Materiale

Litteratur

Der findes kilometervis af litteratur om det dansk/tyske grænseland. Både det der fortæller den store historie om krige, konflikter, grænserevision og mødet mellem dansk og tysk og det der fortæller de små historier om mennesker, erhverv, traditioner og sprog.

Denne liste er derfor kun en dråbe i havet. Titlerne er først og fremmest valgt, fordi de vurderes brugbare og forståelige i forhold til ungdomsuddannelserne.

 

Faglitteratur

Lærebøger

Mette Hermann m.fl.: ”Grænseland – krig og kulturmøde”, Forlaget Columbus, 2009 (2. udg. 2014 som e-bog)

Kristian Iversen og Ulla Nedergård Pedersen: ”Danmarks historie mellem erindring og glemsel”, Columbus,  2014

Gunvor Vestergaard: ”KulturNU”, Systime, 2015

Inge Adriansen m.fl.: “Fra oplysningstid til imperialisme”, Gyldendal, 2007

Steeen Bo Frandsen & Dorte Jagatic’ Andersen (red) Europas Grænser, Århus Universitetsforlag 2018

Inge Adriansen, Erindringssteder i Danmark, Museum Tusculanum forlag, 2011

Forundringsparat. Festskrift til Inge Adriansen, Museum Sønderjylland, 2014

Thomas P Larsen, Ulrik Lavtsen, Martin C Rasmussen:
”Danmarkshistorie”, L&R Uddannelse, 2013
”Danmarkshistorie. Det 20. og 21. Århundrede”, L&R Uddannelse, 2014

Nielsen, Schou, Sund, Schmedes, “Din Kulturhistorie”, Ålykke, 2003

Nikolaj Iversen og Jan Lindhardt, “Ingen over Tinget – Intet under tæppet. Danske politiske taler fra Ørsted og Hørup til Poul og Pia”, Vandkunsten, 2009

Bo Lidegaard, “En fortælling om Danmark i det 20. århundrede”,  Gyldendal, 2011

Knud J.V.jespersen, “Historien om danskerne 1500-2000”, Gyldendal, 2007

Anna Sandberg og Detlef Siegfried, “Tysk kulturhistorie fra 1648- til idag”, Gyldendal, 2012

1864

Johs. Nielsen: ”Treårskrigen 1848-1851”, Tøjhusmuseet, 1993

Johs. Nielsen: ”Den dansk-tyske krig 1864”, Tøjhusmuseet, 1991

John Christensen & Henrik Stevnsborg: ”1864 – fra helstat til nationalstat”

Erik Ingemann Sørensen: ”1864 – en guide i krigens fodspor”

Inge Adriansen og Jens Ole Christensen: ”Anden Slesvigske Krig 1864”. Den elektroniske udgave er gratis, findes på dansk, tysk og engelsk: http://www.graenseforeningen.dk/markering-af-1864.html

Tom Buk-Swienty: ”Slagtebænk Dybbøl”, ”Dommedag Als”, ”1864 i billeder”

Jens Aage Poulsen: ”Krigen 1864”

Carsten Jahnke og Jes Fabricius, Møller: ”1864 – og historiens lange skygger”

Rasmus Glenthøj: ”1864 – sønner af de Slagne”, Gads Forlag, 2014

Gerd Stolz: ”Det tysk-danske skæbneår 1864”, Ellekær, 2014

Lars B. Struwe og Mikkel Vedby Rasmussen (Red), “Læren af 1864, Krig politik og stat i Danmark i 150 år”, Syddansk Universitetsforlag, 2014

Slesvig

”Sønderjyllands Historie A-Å”, Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011 ( Det indgår i Grænseforeningens elektroniske leksikon)

Jørgen Kühl: ”Folk uden grænser”, Gyldendal Uddannelse, 2000

Lars N. Henningsen red.: ”Grænselandets historie gennem 40 år”

Lars N. Henningsen: ”Da Sydslesvig gik af lave”, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Carsten Yndigegn: ”Unge og regional identitet”, Institut for Grænseregionsforskning, 2003

”Bonn-Erklæringen og de unge Elevberetninger fra Duborg-Skolen”, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2005

Inge Adriansen & Karen Margrethe Pedersen red.: ”Sønderjyllandsbilleder eller selvportrætter”, Museum Sønderjylland, 2007

Martin Klatt: ”Fra modspil til medspil? Grænseoverskridende samarbejde i Sønderjylland/Schleswig 1945-2005”, Institut for Grænseregionsforskning, 2006

”National Identitet – fem foredrag om dansk og tysk identitetsfølelse i grænselandet”, Institut for Grænseregionsforskning, 1994

Lars N. Henningsen og Broder Schwensen: ”I venskab og tillid, Istedløvens tilbagevenden til Flensborg 2011”, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2012

”Fyrretyve fortællinger fra Sønderjylland”, Sprogforeningen, 2014

Nina Jebsen: ”Vær tro!”, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 2012 (Også tysk udgave)

Hans Boll-Johansen: ”Danskerpak og tyskerpak”, Gyldendal, 2015

”Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie I-IV”, Institut for sønderjysk Lokalhistorie (tekster på både dansk og tysk)

 

Mindretal

Jørgen Kühl: ”Den dansk-tyske mindretalsmodel og Europa”, Institut for Grænseregionsforskning, 2003

Jørgen Kühl: ”En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000”, Institut for Grænseregionsforskning, 2002

Jørgen Kühl: ”København-Bonn Erklæringerne 1955-2005. De dansk-tyske mindretalserklæringers baggrund, tilblivelse og virkning”, Institut for Grænseregionsforskning, 2005

Jørgen Kühl: ”Mindretalspolitik”, DUPI, 1996

”Med hinanden, for hinanden Kompetenceanalyse: Mindretal som lokalitetsfaktor i den tysk-danske grænseregion”, Europäische Akademie Bolzano, 2007

René Rasmussen m.fl.: ”På sporet af Mindretalslivet 2009-2010”, Museum Sønderjylland, 2011

Alexander von Oettingen m.fl.: ”Mindretalspædagogik”, Klim, 2012

Peter Dragsbo red.: ”Mindretallenes selvbillede”, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 2013

Lars N. Henningsen red.: ”Sydslesvigs danske historie”, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2013

Jørgen Kühl: ”Mindretalsmodel i krise”, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 2012

Lars N. Henningsen og Frank Lubowitz: ”Stemmer fra Mindretallene”, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek, 2011

Henrik Becker-Christensen: ”Fra mod hinanden til med hinanden” Den dansk-tyske mindretalsmodel”, Dansk generalkonsulat Flensborg, 2014. Elektronisk udgave på dansk, engelsk og russisk: http://tyskland.um.dk/da/om-os/danske-repraesentationer-i-tyskland/generalkonsulatet-i-flensborg/ (Findes også på tysk)

 

Skønlitteratur

Herman Bang: ”Tine”, Gyldendal, 2005

Hanne Reintoft:
”Nu er det længe siden”, People’s Press, 2010
”Når dagene strenges”, People’s Press, 2010
”Nederlagets børn” (de to bøger samlet i en udgivelse), People’s Press, 2014

Erik Juul Clausen: ”Enkerne på Bajonetmøllen”, Rosenkilde Bahnhof, 2013

Birte Blønd: ”Skillelinier”, Hovedland, 2004

Siegfried Lenz: ”Sønderjysk kaffebord”, Hovedland, 2007 (Tysk 2006)

Claus Mørback Højrup: ”Mordet ved Dybbøl Banke”, People’s Press, 2014

Erling Jepsen:
”Kunsten at græde i kor”, Borgen, 2002
Frygtelig lykkelig”, Borgen, 2004

Maria Helleberg: ”Den sommer mændene forsvandt”Modtryk, 2003.

Jens Aage Poulsen: ”I fremmed tjeneste”, Thode, 1995

Gynther Hansen:
”Hitler, min far og mig”, Gyldendal, 1988 
Danskere”, Gyldendal, 1990
Det var så det: barndomserindringer fra grænselandet”, Hovedland, 2002
Mig og min storebror”, Hovedland, 2008

Tidsskrifter

”Grænsen Magasin for mindretal, sprog og kultur”, Grænseforeningen

”Pluk”, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet

”Grenzfriedenshefte”, ADS-Grenzfriedensbund

”Sønderjysk Månedsskrift”, Historisk Samfund for Sønderjylland