Tilbage

Hvordan ser Danmark og Tyskland på hinandens mindretal?

Mindretalsordningerne

Et indblik i de officielle syn på mindretallene.

opgaver

 Baggrund:
I opgaven får du indblik i, hvordan Danmark og Tyskland (her regeringen i Schleswig-Holstein) ser på hinandens mindretal.

Forudsætning:
Du skal have arbejdet med de to landes velfærdsniveau.

Formål:
Du får kendskab til mindretalsordningen og de problemstillinger, der ligger i den ordning.


Den danske statsminister H.C. Hansen hilser på den tyske forbundskansler Konrad Adenauer den 29. marts 1955 i forbindelse med underskrivningen af København-Bonn erklæringerne.

A:
Læs Udenrigsministeriets tekst om ”Den dansk-tyske mindretalsordning”.
Hvilke temaer er centrale i Udenrigsministeriets gennemgang af mindretalsordningen?
Hvilken linje lægger Udenrigsministeriet i sin gennemgang af mindretalsordningen? Er den politisk? Er den saglig og nøgtern? Har den f.eks. en tendens?

B:
Læs regeringen i Schleswig-Holsteins tekst om ”Die dänische Minderheit”.
Hvilke temaer er centrale i regeringens gennemgang af den dansk-tyske mindretalsordning?
Hvilken linje lægger regeringen i sin gennemgang af mindretalsordningen? Er den politisk? Er den saglig og nøgtern? Har den f.eks. en tendens?

C:
Find på youtube.com/user/Graensendk/videos videoer med unge fra mindretallet. Brug deres udtalelser til at undersøge, om deres virkelighed også er den virkelighed, som de officielle papirer viser.