Tilbage

Mindretalspolitik – regionalpolitik

Politik i grænselandet

Undersøg og dokumenter mindretalspartierne.

opgaver

 Formål:
At undersøge og dokumentere mindretalspartierne politiske gøren og ageren i det dansk-tyske grænseland. At undersøge om der er særlige kulturelle mønstre knyttet til de politiske partier i det dansk-tyske grænseland. At arbejde med statistisk materiale.

Forudsætninger:
Det er vigtigt på forhånd at vide noget om politiske partier og ideologier. Det kan også være en fordel at have læst om valg og vælgeradfærd, om demokratiopfattelser og/eller magt og magtrelationer.

                   

A:
Undersøg valgresultaterne ved de seneste valg i grænselandet. Fokuser på de to mindretalspartier Sydslesvigs Vælgerforening (SSW) og Slesvigs Parti (SP)

Landdagsvalget 2012:
http://www.landtagswahl-sh.de/wahlen.php?site=left/gebiete&wahl=53#index.php?site=right/ergebnis&wahl=53&gebiet=1&typ=1&stimme=1

Kommunalvalg i Slesvig:
http://www.kommunalwahlen-sh.de/wahlen.php?site=left/gebiete&wahltyp=5#index.php?site=right/ergebnis&wahl=65&gebiet=1&typ=1&stimme=2

Kommunalvalg i de sønderjyske kommuner 2013:
http://www.kmdvalg.dk/kv/2013/

B:
Forklar hvorfor begge partier får stemmer fra flertalsbefolkningen. Forhold jer bl.a. til hvad det betyder, at begge partier slår sig op på at være regionale partier, og hvilken betydning sproget har (dansk/tysk).

Tag udgangspunkt i partiernes valgmateriale (se under fanen Materiale).

Sammenlign mindretalspartierne med borgerlister el.lign. i dit lokalområde

C:
Diskuter hvorvidt mindretalspartierne bør forholde sig til alle politikområder eller blot til de området, der kan betegnes som mindretalspolitik.

I kan bl.a. forholde jer til følgende spørgsmål:

Hvilken type parti er mindretalspartierne i forhold til de traditionelle partier (masseparti, catch-all parti, kartelparti)?
Er arbejdsmarkedspolitik også mindretalspolitik?
Kan SSW være regeringsbærende, når partiet er fritaget for den tyske spærregrænse på 5%?
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/hvor-tysk-kan-man-blive-hvis-man-stadig-skal-v%C3%A6re-dansk
Kan en mindretalstysker være kulturudvalgsformand i en dansk kommune?

D:
Diskuter i hvilket omfang mindretallene er en berigelse eller en belastning for det dansk-tyske grænseland.

Links

Litteratur

  • Mette Hermann, Finn Jensen m.fl.: “Grænseland – krig og kulturmøde – om mindretal som merværdi”, Columbus (Grundbog)
  • “SamfNU – om ideologier og politiske grundholdninger, demokrati, magt”, Systime (Grundbog)
  • Bent Fischer Nielsen: “Kommunalpolitik” – om vælgeradfærd, Columbus

Filer