Tilbage

Populisme, demokrati og mindretal

Nationalstater og deres mindretal

opgaver

Baggrund  

Opgaven undersøger populisme som begreb og det kræver en overordnet viden om mindretal og demokrati

Formål

Du kommer til at arbejde med populisme som begreb og med hvordan de demokratiske samfund møder populismen.

[/tab]

Du skal afklare om populisme er en ideologi eller en politisk/folkelig bevægelse

Du skal skrive en tale, hvori du bekender dig til populismen.

Beskriv hvordan demokratiet som både ideologi og styreform tackler populismen – afdæk herunder brudfladerne mellem demokrati og populisme

Diskuter hvorvidt populisme og demokrati kan fungere sammen på demokratiske vilkår.

Diskuter om populisme er bærende i f. eks. den catalonske selvstændigedsbevægelse

Lav afslutningsvis en lille video, hvor du viser centrale sider af populismen sådan som du har fundet ud af gennem dit arbejde med denne opgave.

Højskolerne – populisme – video

Altinget om populisme

Information om Populisme 3

Populisme fra Information 1

Populisme Information 2

Politiken, Catalonien

Information, Catalonien

Grænseforeningen, Magasinet Grænsen, februar 2018

Lærerbøger:

Jensen & Nielsen, EUropa på vej, Systime 2011-2017

Kristiansen & Bülow (Red.), Samf NU, stx & HF, B-niveau, Systime 2008

Mogens H. Hansen, Hvordan forvrænger populismen demokratiet?, Moderne Tider (Informations forlag) 2017

Mogens H. Hansen, Demokrati som styreform og som ideologi, Museum Tusculanums Forlag, 2010

Bülow & Knudsen (Red), International PolitikNU, Systime 2015