I et grænseland

Målet med det digitale undervisningsmateriale ”ietGrænseland” er at skabe et undervisningsmateriale, hvor eleverne kan se sig selv og deres egen historie i den store historie, og dermed både kan relatere sig til de historiske og politiske begivenheder og samtidig reflektere over deres egen identitet og opfattelse af danskhed.

Materialet skal give de unge mulighed for på en inspirerende måde at bliver ført rundt i grænselandets historie, og de mange spændende fortællinger grænselandet kan byde på. Siden er andet og mere end en digital undervisningsbog. Den skal være med til at udfordre de unge både i form og indhold.