Kolofon

Kolofon

Udgiver:
Grænseforeningen, Peder Skrams Gade 5, 1054 København K

Redaktør:

Gunvor Vestergaard og Niells Schou

Idé:

Gunvor Vestergaard og Niells Schou

Udarbejdelse af opgaver:
Niells Schou, Gunvor Vestergaard, Henrik Tjørnelund, Hans Jørgen Lyck Larsen, Milena Jacobsen

Spil:
Tripledesign, Gunvor Vestergaard, Flemming Nielsen

Grafisk design:
Tripledesign, Genau

Billeder:
Lars Salomonsen, Gunvor Vestergaard, Museum Sønderjylland

Andre bidragsydere:
Inge Adriansen, Peter Dragsbo, Hildegunn Johannesen

Økonomiske bidragsydere:
A. P. Møller Fonden, Poul og Else Tausons Fond, Det Unge Grænseværn, Oberst H. Parkovs Mindefond. Flach-Bundegaards Fond, Sigrid Møllers Fond og Grænseforeningen.

Kontakt:
Har du gode idéer eller oplever tekniske problemer, kan du skrive til ietgraenseland@graenseforeningen.dk.