Materiale

Litteratur

Der findes kilometervis af litteratur om det dansk/tyske grænseland. Både det der fortæller den store historie om krige, konflikter, grænserevision og mødet mellem dansk og tysk og det der fortæller de små historier om mennesker, erhverv, traditioner og sprog.

Denne liste er derfor kun en dråbe i havet. Titlerne er først og fremmest valgt, fordi de vurderes brugbare og forståelige i forhold til ungdomsuddannelserne.

 

Faglitteratur

Lærebøger

Mette Hermann m.fl.: ”Grænseland – krig og kulturmøde”, Forlaget Columbus, 2009 (2. udg. 2014 som e-bog)

Kristian Iversen og Ulla Nedergård Pedersen: ”Danmarks historie mellem erindring og glemsel”, Columbus,  2014

Gunvor Vestergaard: ”KulturNU”, Systime, 2015

Generel faglitteratur 

Inge Adriansen m.fl.: “Fra oplysningstid til imperialisme”, Gyldendal, 2007

Steeen Bo Frandsen & Dorte Jagatic’ Andersen (red) Europas Grænser, Århus Universitetsforlag 2018

Inge Adriansen, Erindringssteder i Danmark, Museum Tusculanum forlag, 2011

Forundringsparat. Festskrift til Inge Adriansen, Museum Sønderjylland, 2014

Thomas P Larsen, Ulrik Lavtsen, Martin C Rasmussen:
”Danmarkshistorie”, L&R Uddannelse, 2013
”Danmarkshistorie. Det 20. og 21. Århundrede”, L&R Uddannelse, 2014

Nielsen, Schou, Sund, Schmedes, “Din Kulturhistorie”, Ålykke, 2003

Nikolaj Iversen og Jan Lindhardt, “Ingen over Tinget – Intet under tæppet. Danske politiske taler fra Ørsted og Hørup til Poul og Pia”, Vandkunsten, 2009

Bo Lidegaard, “En fortælling om Danmark i det 20. århundrede”,  Gyldendal, 2011

Knud J.V.jespersen, “Historien om danskerne 1500-2000”, Gyldendal, 2007

Anna Sandberg og Detlef Siegfried, “Tysk kulturhistorie fra 1648- til idag”, Gyldendal, 2012

Erika Fatland, Grænsen, Informations Forlag 2018

Simon Kratholm Ankjærgaard, Genforeningen 1920, Story House (2019)

Carsten Porskrog Rasmussen, Hertugdømmet; i serien 100 Danmarkshistorie (2019)

Hans Schultz Hansen, Genforeningen; i serien 100 Danmarkshistorier (2019)

Aksel Johnsen, Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020, Gyldendal 2019

Historielæreforeningen, Noter nr. 223, december 2019: Temahæfte om Genforeningen

Sissel Bjerrum Fossat, Rasmus Glenthøj, Lone Kølle Martinsen (Red), Konfliktzonen Danmark, Gad 2018

Mogens Rostgaard Nissen, Karl Otto Meyer. Politiker, publicist, polemiker. Syddansk Universitetsforlag 2018

Hans Schultz Hansen, De danske sønderjyders førstemand. H.P.Hanssen 1862-1914. Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 113. Aabenraa 2018

Vibe Termansen, Kampen om Centraleuropa. Gad 2019

Peter Hertel Rasmussen, Den danske tysklandsbrigade 1947-1958. Syddansk Universitetsforlag 2019

Claus Bundgaard Christensen, Danske på vestfronten, Gyldendal 2009, 2018

Elisabeth Aasted Schranz & Nils Arne Sørensen, Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra Grænselandet 1920. Dansk Plakatmuseum i den Gamle By og Gad 2020

1864

Johs. Nielsen: ”Treårskrigen 1848-1851”, Tøjhusmuseet, 1993

Johs. Nielsen: ”Den dansk-tyske krig 1864”, Tøjhusmuseet, 1991

John Christensen & Henrik Stevnsborg: ”1864 – fra helstat til nationalstat”

Erik Ingemann Sørensen: ”1864 – en guide i krigens fodspor”

Inge Adriansen og Jens Ole Christensen: ”Anden Slesvigske Krig 1864”. Den elektroniske udgave er gratis, findes på dansk, tysk og engelsk: http://www.graenseforeningen.dk/markering-af-1864.html

Tom Buk-Swienty: ”Slagtebænk Dybbøl”, ”Dommedag Als”, ”1864 i billeder”

Jens Aage Poulsen: ”Krigen 1864”

Carsten Jahnke og Jes Fabricius, Møller: ”1864 – og historiens lange skygger”

Rasmus Glenthøj: ”1864 – sønner af de Slagne”, Gads Forlag, 2014

Gerd Stolz: ”Det tysk-danske skæbneår 1864”, Ellekær, 2014

Lars B. Struwe og Mikkel Vedby Rasmussen (Red), “Læren af 1864, Krig politik og stat i Danmark i 150 år”, Syddansk Universitetsforlag, 2014

Slesvig

”Sønderjyllands Historie A-Å”, Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011 ( Det indgår i Grænseforeningens elektroniske leksikon)

Jørgen Kühl: ”Folk uden grænser”, Gyldendal Uddannelse, 2000

Lars N. Henningsen red.: ”Grænselandets historie gennem 40 år”

Lars N. Henningsen: ”Da Sydslesvig gik af lave”, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Carsten Yndigegn: ”Unge og regional identitet”, Institut for Grænseregionsforskning, 2003

”Bonn-Erklæringen og de unge Elevberetninger fra Duborg-Skolen”, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2005

Inge Adriansen & Karen Margrethe Pedersen red.: ”Sønderjyllandsbilleder eller selvportrætter”, Museum Sønderjylland, 2007

Martin Klatt: ”Fra modspil til medspil? Grænseoverskridende samarbejde i Sønderjylland/Schleswig 1945-2005”, Institut for Grænseregionsforskning, 2006

”National Identitet – fem foredrag om dansk og tysk identitetsfølelse i grænselandet”, Institut for Grænseregionsforskning, 1994

Lars N. Henningsen og Broder Schwensen: ”I venskab og tillid, Istedløvens tilbagevenden til Flensborg 2011”, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2012

”Fyrretyve fortællinger fra Sønderjylland”, Sprogforeningen, 2014

Nina Jebsen: ”Vær tro!”, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 2012 (Også tysk udgave)

Hans Boll-Johansen: ”Danskerpak og tyskerpak”, Gyldendal, 2015

”Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie I-IV”, Institut for sønderjysk Lokalhistorie (tekster på både dansk og tysk)

 

Mindretal

Jørgen Kühl: ”Den dansk-tyske mindretalsmodel og Europa”, Institut for Grænseregionsforskning, 2003

Jørgen Kühl: ”En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000”, Institut for Grænseregionsforskning, 2002

Jørgen Kühl: ”København-Bonn Erklæringerne 1955-2005. De dansk-tyske mindretalserklæringers baggrund, tilblivelse og virkning”, Institut for Grænseregionsforskning, 2005

Jørgen Kühl: ”Mindretalspolitik”, DUPI, 1996

”Med hinanden, for hinanden Kompetenceanalyse: Mindretal som lokalitetsfaktor i den tysk-danske grænseregion”, Europäische Akademie Bolzano, 2007

René Rasmussen m.fl.: ”På sporet af Mindretalslivet 2009-2010”, Museum Sønderjylland, 2011

Alexander von Oettingen m.fl.: ”Mindretalspædagogik”, Klim, 2012

Peter Dragsbo red.: ”Mindretallenes selvbillede”, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 2013

Lars N. Henningsen red.: ”Sydslesvigs danske historie”, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2013

Jørgen Kühl: ”Mindretalsmodel i krise”, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 2012

Lars N. Henningsen og Frank Lubowitz: ”Stemmer fra Mindretallene”, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek, 2011

Henrik Becker-Christensen: ”Fra mod hinanden til med hinanden” Den dansk-tyske mindretalsmodel”, Dansk generalkonsulat Flensborg, 2014. Elektronisk udgave på dansk, engelsk og russisk: http://tyskland.um.dk/da/om-os/danske-repraesentationer-i-tyskland/generalkonsulatet-i-flensborg/ (Findes også på tysk)

 

Skønlitteratur

Herman Bang: ”Tine”, Gyldendal, 2005

Hanne Reintoft:
”Nu er det længe siden”, People’s Press, 2010
”Når dagene strenges”, People’s Press, 2010
”Nederlagets børn” (de to bøger samlet i en udgivelse), People’s Press, 2014

Erik Juul Clausen: ”Enkerne på Bajonetmøllen”, Rosenkilde Bahnhof, 2013

Birte Blønd: ”Skillelinier”, Hovedland, 2004

Siegfried Lenz: ”Sønderjysk kaffebord”, Hovedland, 2007 (Tysk 2006)

Claus Mørback Højrup: ”Mordet ved Dybbøl Banke”, People’s Press, 2014

Erling Jepsen:
”Kunsten at græde i kor”, Borgen, 2002
Frygtelig lykkelig”, Borgen, 2004

Maria Helleberg: ”Den sommer mændene forsvandt”Modtryk, 2003.

Jens Aage Poulsen: ”I fremmed tjeneste”, Thode, 1995

Gynther Hansen:
”Hitler, min far og mig”, Gyldendal, 1988 
Danskere”, Gyldendal, 1990
Det var så det: barndomserindringer fra grænselandet”, Hovedland, 2002
Mig og min storebror”, Hovedland, 2008

Tidsskrifter

”Grænsen Magasin for mindretal, sprog og kultur”, Grænseforeningen

”Pluk”, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet

”Grenzfriedenshefte”, ADS-Grenzfriedensbund

”Sønderjysk Månedsskrift”, Historisk Samfund for Sønderjylland

Film og billeder

De glemte danskere – film

https://www.dr.dk/tv/se/soeren-ryge/soeren-ryge-praesenterer-det-soenderjyske-kaffebord#
TV-film, hvor Søren Ryge præsenterer Det sønderjyske Kaffebord

http://billeder.museum-sonderjylland.dk/Cumulus/#1438779703290_0
Museum Sønderjyllands samling af billeder, film og lyd om den sønderjyske kulturhistorie, personer, virksomheder, institutioner, steder og begivenheder.

https://www.youtube.com/user/museumsonderjylland
Oversigt over Museum Sønderjyllands film på YouTube.

Valgplakater og propaganda ved folkeafstemningen i Mellemslesvig i 1920 (video)

Folkeafstemningen i Flensborg 1920 (video)

Musikvideo om 1864 og nutiden:

En række små fine historiske videoer fra Museum Sønderjylland:

Kulturmødeambassadørerne:

Kulturmødeambassadørerne:

Minority Changemaker Programme –  a three-month once in a lifetime course in spring 2021

http://billeder.museum-sonderjylland.dk/

http://www.kb.dk/da/nb/fag/dafos/Brug_arkivet/Soeg_i_samlingerne/Billedarkiv/index.html

Flensborg Avis – mit liv med Danmark

Flensborg Avis – Skæbner langs grænsen

Projekt 2020  –  Tysk eller dansk? Det var en virkelig emotional og betydelig beslutning, da en stor del af menneskerne i regionen Sønderjylland-Slesvig efter slutningen af første verdenskrig fik mulighed for at stemme for, hvor den nye grænse skulle være. Folkeafstemningen 1920 rykkede grænsen mod syd.

100 film om Genforeningen TV SYD i samarbejde med de andre tv2 regioner:

GF2020  DKsyd sender 20 videoafsnit i perioden frem til august 2020

Projekt M – grænseland og identitet

Stemmeboksen – stemmer fra dengang, der blev stemt og grænsen i 1920

Video august 2018

Video: Ida Auken om amerikanske fordomme om Danmark

Video: Jul på tværs af grænserne