Tilbage

Genforeningen – set med nutidens øjne

Nutidig litteratur

- med afsæt i datidig litteratur

opgaver

 Formål: Du skal med gennemgang af nutidig litteratur få indsigt i, hvordan en nutidig tekst beskriver og kommenterer Genforeningen med afsæt i forståelsen af datidig litteratur.

Forudsætning: Du skal kunne arbejde med diskursanalysemodeller. Se Diskursanalyse – Analyseskema, centrale begreber og model

 

A: Lav en kronologisk oversigt over Bo Lidegaard teksten.

B: Inddrag diskursanalysen i din læsning af Bo Lidegaard teksten: Hvor mange forskellige læsninger kan du lave af teksten?

C: Hvordan inddrager Bo Lidegaard daværende statsminister Niels Neergaards genforeningstale ved den officielle Genforening den 11. juni 1920 på Dybbøl?

D: Hvilken udvikling kan spores i daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens tale på årsmødet i Sydslesvig den 30. maj 1999,  når du ser på udviklingen fra 1920?