Tilbage

Grænser kan opfattes forskelligt

Fysisk og metafysisk grænse

opgaver

Formål:  Du får kendskab til forskellige typer af grænser

Forudsætninger: Du skal kende til mindretalsordningen mellem Danmark og Tyskland, der begyndte med erklæringerne i 1955

Nogle gange er et spørgsmål måske bare bedre :

Hvordan skal to lande være naboer?

Hvornår kan/skal man flytte grænser?

Hvordan trækker man grænser?

Hvad ligger der i begrebet nationalitet?

Ideen om den demokratiske grænse og bilæggelse af stridigheder?

Var der en Genforening?