Tilbage

Hvad ved du om det dansk-tyske grænseland og områdets mindretal?

Test din viden

Tip en 13'erne

opgaver

Formål:

Her kan du teste dig selv i din viden om det dansk-tyske grænseland og områdets mindretal.

Vil du have 13 rigtige skal du både vide noget om historien og om mindretallenes forhold i dag.

Spørgsmål 1 2 3
1800-tallets handelsstand i Slesvig Holsten talt tysk fordi

 • Tysk var et finere sprog end dansk
 • Det meste handel foregik via Hamborg
 • De kom fra Tyskland og kendte ikke andre sprog
Den 1. slesvigske krig var en

 • krig mellem Danmark og Preussen
 • krig mellem herremænd og fæstebønder
 • borgerkrig mellem dansksindede og tysksindede
Med nederlaget i 1864 blev det danske monarkis territorium indskrænket med

 • 1/3
 • 2/5
 • 1/2
Den dansk-tyske grænse blev i 1920 fastlagt

 • af sejrherrerne i 1. verdenskrig
 • efter en folkeafstemning
 • på baggrund af en aftale mellem den danske og den tyske regering
Efter 2. verdenskrig

 • blev grænsen flyttet af sejrherrerne
 • afholdt man en ny folkeafstemning om grænsedragningen
 • holdt den danske regering fast i den eksisterende grænse.
”Minderheit ist wer will” betyder

 • at staten ikke må efterprøve ens nationale sindelag/identitet
 • at alle på en eller anden måde hører til et mindretal
 • at alle der ønsker det kan blive anerkendt som mindretal
Ved et nationalt mindretal forstår man et mindretal der

 • har egne skoler og institutioner
 • har fået anvist et område, hvor de kan bo
 • føler sig knyttet til en anden nation/nationalstat end den de bor i
Det danske mindretal har 45 skoler. I dem går der ca.

 • 5700 elever
 • 8300 elever
 • 12400 elever
Istedløven er flyttet tilbage til Flensborg og skal

 • Minde Flensborgs borgere om de krige, der har været i området
 • Være symbol på den fredelige udvikling der har været i grænselandet
 • Være et gravmonument for soldaterne, der døde under de slesvigske krige
Den nationale identitet i grænselandet i dag er

 • Dynamisk og foranderlig
 • Entydigt dansk eller tysk
 • Noget man er ligeglad med
De to mindretals politiske partier

 • Har stor succes med at slå sig op som lokale/regionale partier
 • Er repræsenteret i mange byråd, men har ingen indflydelse
 • Får kun stemmer fra dem der føler sig tæt knyttet til mindretallet
Flensborg har fået tosprogede byskilte fordi

 • Danskere på indkøb havde svært ved at finde rundt
 • Man gerne vil vise at man er en by, hvor to sprog og to kulturer er i spil
 • Man gerne vil leve op til EU’s mindretalsdirektiv
Hvis unge fra det danske mindretal vil studere i Danmark, skal de

 • Bestå en særlig danskprøve
 • Bo et år i Danmark først
 • Søge på lige fod med danske studerende