Tilbage

København – Bonn erklæringerne set med nutidige øjne

1955 / 2005

Erklæringernes påvirkning på mindretallene i dag

opgaver

Formål: At forstå, hvordan de to erklæringer påvirker livet i det to mindretal i dag.

Forudsætninger: Kendskab til de centrale elementer i KøbenhavnBonn erklæringerne i 1955 og til de politiske overvejelser, der førte til gennemførelsen af erklæringerne.

 


2005 Statsminister Anders Fogh Rasmussen og forbundskansler Gerhard Schröder ved 50 års jubilæet

A: Læs Anders Fogh Rasmusens tale i anledning af 50 året for København-Bonn Erklæringerne samt Gerhard Schröders tale i samme anledning igennem og undersøg, hvad de centrale budskab er, og hvordan de to stater ser på mindretallenes udvikling efter 1955.

B: Læs valgfrit 4 af elevberetningerne fra Bonn-Erklæringen og de unge og opstil på den baggrund, hvad et ungt mindretalsliv består af anno 2005.