Tilbage

Grænselandets merværdi

Sproget som kulturel kapital

opgaver

 Formål: at skabe forståelse for og viden om de udviklingsmuligheder og potentialer, der kan være i et grænseland eller naboland

Forudsætning:  Kendskab til Pierre Bourdieus teori om habitus og kapital samt viden om indholdet i 1955-erklæringere og i Københavnerkriterierne

A: Gøre rede for Pierre Bourdieus kapital-begreb.

B: Forklar hvorfor man i det dansk-tyske grænseland fra politisk side ønsker, at børn skal lære nabolandets sprog.

C: Undersøg hvilke former for merværdi, der er forbundet med en aktiv sprogpolitik.

D: Diskuter andre muligheder, hvorpå et grænseområde kan øge sin merværdi både økonomisk og kulturelt.

E: Diskuter hvordan 1955-erklæringerne og københavnerkriterierne påvirker naboskabet mellem 2 lande?