Tilbage

Populisme, demokrati og mindretal

Nationalstater og deres mindretal

opgaver

Formål: Du kommer til at arbejde med populisme som begreb og med hvordan de demokratiske samfund møder populismen.

Forudsætninger: Opgaven undersøger populisme som begreb og det kræver en overordnet viden om mindretal og demokrati

A: Du skal afklare om populisme er en ideologi eller en politisk/folkelig bevægelse

B: Du skal skrive en tale, hvori du bekender dig til populismen.

C: Beskriv hvordan demokratiet som både ideologi og styreform tackler populismen – afdæk herunder brudfladerne mellem demokrati og populisme

D: Diskuter hvorvidt populisme og demokrati kan fungere sammen på demokratiske vilkår.

E: Diskuter om populisme er bærende i f. eks. den catalonske selvstændigedsbevægelse

F: Lav afslutningsvis en lille video, hvor du viser centrale sider af populismen sådan som du har fundet ud af gennem dit arbejde med denne opgave.

Video: Højskolerne – populisme

Den populistiske sindsstemning

Altinget om populisme

Information om Populisme 3

Populisme fra Information 1

Populisme Information 2

Politiken, Catalonien

Information, Catalonien

Grænseforeningen, Magasinet Grænsen, februar 2018

Lærerbøger:

Jensen & Nielsen, EUropa på vej, Systime 2011-2017

Kristiansen & Bülow (Red.), Samf NU, stx & HF, B-niveau, Systime 2008

Mogens H. Hansen, Hvordan forvrænger populismen demokratiet?, Moderne Tider (Informations forlag) 2017

Mogens H. Hansen, Demokrati som styreform og som ideologi, Museum Tusculanums Forlag, 2010

Bülow & Knudsen (Red), International PolitikNU, Systime 2015