Undervisningsforløb 1920-2020

Herinde er der undervisningsforløb om perioden 1920 -2020 med særligt fokus på Genforeningen. Forløbene er dels nye og dels opdaterede forløb fra nærværende site. Forløbene er udarbejdet så historie, samfundsfag og tysk kan arbejde tværfagligt og det bidrager derved til perspektivering af emnerne og belysning af fagenes almen dannende sider. Hvert forløb har en oversigt over fagenes faglige mål, kernestof og supplerende stof, der er tilstræbt tilgodeset. Sitet udvides løbende med særfaglige forløb i de 3 fag samt dansk

I tilknytning til undervisningsforløbene er der udarbejdet 2 tidslinjer om grænselandets historie og om Genforeningen